Επικοινωνία
 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία σχετικά με τη κατοχύρωση, ανανέωση, μεταφορά, μεταβίβαση ή αλλαγή στοιχείων του domain σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικώς καθηνερινά από τις 09:00 έως τις 16:00 στα τηλ. 2375020036 & 6937591260 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση domains@virtual.gr